• หมวดหมู่: SECURITY SCOOTER
    SECURITY PATROL TWO-WHEEL SELF-BALANCING SCOOTER Security Patrol Robot that takes ความสูงของที่จับสามารถปรับเปลี่ยนได้ โดยระดับความสูง สูงสุดคือ 140 cm. ความเร็วสูงสุด 20 km/hr แอปพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน ดูการทำงานของตัวเครื่องและล็อค/ปรับเปลี่ยนความเร็วสูงสุดให้เหมาะสมกับ สถานการณ์ได้ การใช้งานไม่น้อยกว่า 4 ชม. ต่อการชาร์จไฟเต็มหนึ่งครั้ง กล่องใส่พัสดุอุปกรณ์ 2 ช่อง พื้นที่รวมจัดเก็บ สัมภาระได้มากถึง 20,000 ตารางเซ็นติเมตร เครื่องขยายเสียง เมื่อมีเหตุฉุกเฉิน สามารใช้ประกาศเตือ

    31 ตุลาคม 2566

    ผู้ชม 753 ครั้ง

Engine by shopup.com